Dresden Marketing

Discovery Tour Dresden
22.09.2021 – 23.09.2021
Fit4Congress 2019
14.11.2019 – 14.11.2019
Kongresstage meets Fit4Congress
13.11.2019 – 13.11.2019
Illerhaus MICE Branchentreff
04.04.2019 – 06.04.2019
Fit4Congress & 12. Dresden Congress Award
15.11.2018 – 15.11.2018
MICE Famtrip Poland
22.09.2018 – 23.09.2018
8. Dresdner Kongresstage
20.07.2018 – 22.07.2018
7. Dresdner Kongresstage
29.11.2017 – 01.12.2017
Fit For Congress
08.11.2017 – 08.11.2017
Famtrip MICE Korea
26.10.2017 – 27.10.2017
31st ECM Summer School
26.08.2017 – 30.08.2017
Dresden Congress Award
07.11.2016 – 07.11.2016
6. Dresdner Kongresstage
13.07.2016 – 15.07.2016